Pasiektas istorinis susitarimas dėl klimato kaitos
2015-12-14 10:22:21

Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje (vykusioje 2015 metų lapkričio 30 – gruodžio 12 dienomis), pasaulio lyderiai nutarė, kad Žemės temperatūra ir teršalų kiekiai privalo būti sumažinti.

Po kelias dienas ir naktis trukusių derybų klimato kaitos konferencijos plenarinės sesijos metu buvo priimtas Paryžiaus susitarimas, kuriuo numatyta stengtis neleisti Žemės temperatūrai iki šio amžiaus vidurio pakilti daugiau nei 1,5 laipsnio pagal Celsijų, per artimiausius metus – 2 laipsniais lyginant su prieš industriniu temperatūros lygiu. Mokslininkų nuomone, 1,5 laipsnio riba yra labai svarbus taškas, kuris gali reikšti netgi pasaulio išlikimą.

Žaliosios energijos link

Pagrindinė priemonė kovoje su pasaulinio klimato šiltėjimu – smarkiai sumažinti arba visiškai atsisakyti akmens anglių, naftos ir dujų naudojimo energetikoje. Norint tai pasiekti, reikia pereiti prie švaresnių energijos šaltinių, tokių kaip saulės arba vėjo energija, taip pat užtikrinti veiksmingesnį energijos vartojimą.

Šalys Paryžiaus susitarimu taip pasižadėjo kaip įmanoma greičiau pasiekti vadinamąją „visiško nulio“ ribą -  iki šio amžiaus vidurio (2050)  teršalų ir žaliosios energijos balansas turi būtų toks, kad nebedidintų šiltnamio efekto.

Todėl galima tikėtis, kad artimiausioji ateityje atsinaujinantiems energijos šaltiniams, tarp jų ir saulei, bus skiriamas dar didesnis dėmesys nei iki šio. 

Finansinė parama

Per konferenciją buvo susitarta ir dėl žalos bei nuostolių. Besivystančioms šalims, neturinčioms finansinių resursų prisidėti prie klimato kaitos, kas metus iki 2020-ųjų bus skiriama 100 mlrd. USD, kad jos galėtų įveikti klimato kaitos padarinius ir pačios mažinti taršą.

Griežtas priežiūros mechanizmas

Siekiant užtikrinti šių įsipareigojimųvykdymą, kas penkerius metus Paryžiaus klimato konferencijos susitarimai bus peržiūrimi išanalizuojant šalių progresą, padarytą  mažinant šiltnamio efektą skatinančių dujų emisijas, ir nustatant naujus tikslus.

Be to, į tuometinį protokolą buvo įtrauktos tik išsivysčiusios šalys. Būtina paminėti,  kad Paryžiaus susitarime su klimatu kovoti yra įpareigotos tiek besivystančios, tiek išsivysčiusios šalys – tad į sąrašą įįtraukta ir Kinija, šiuo metu didžiausias CO2  dujų šaltinis.

 

Šaltiniai: www.bns.lt, www.vz.lt

 

 

© 2013-2024 ViaSolis. Visos teisės saugomos įstatymo.